စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ Download
2 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာကြည့်တိုက်ဥပဒေ -၁၀-၂၀၁၉ Download
3 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အခဥပဒေ -၁၀-၂၀၁၉ Download
4 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၄-၁၀-၂၀၁၉ Download
5 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ -၁၀-၂၀၁၉ Download
6 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ -၇-၂၀၁၉ Download
7 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂-၇-၂၀၁၉ Download
8 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ -၆-၂၀၁၉ Download
9 ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ -၁၀-၂၀၁၈ Download
10 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အခွန်အခဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၈-၉-၂၀၁၈ Download