တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်(၄) (ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးအဆင့်) ရာထူးအတွက် အောက်မြန်မာပြည်စာစစ်ဌာနတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း